Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 33, Clínica Dr. Bofill

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010001697

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-126

Aprovat inicialment pel Ple (2a aprovació inicial) (12/09/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/11/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (22/12/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6077 de 29/02/12© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat