Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Girona

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010006727

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-130

Aprovat inicialment pel Ple (11/01/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (10/05/11)

Aprovat definitivament per resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme (12/01/12)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6047 de 18/01/12

Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 07/05/12, en el DOGC núm. 6176 de 23/07/12

Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 7 de maig de 2012, pel qual s'estima en part el requeriment previ interposat per l'Ajuntament de Girona, contra la resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de 12 de gener de 2012. Publicat al DOGC núm. 6176 de 23/07/12.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat