Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Barri Vell

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-01

Aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme (20/07/83)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 117 de 24/09/83© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat