Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica al Col.legi La Salle

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010009442

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-164

Aprovat inicialment pel Ple (14/09/10)

Aprovat definitivament pel Ple (14/12/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5780 de 22/12/10

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 243 de 22/12/10


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat