Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Aprovació del conveni urbanístic i Modificació Puntual del PGOU núm. 38 - Pla de Baix de Domeny

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010005394

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-129

Aprovat inicialment pel Ple (08/02/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/04/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (25/05/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5915 de 07/07/11


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat