Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual PGOU núm. 37, usos del subsòl

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010002327

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-127

Aprovat inicialment pel Ple (09/03/10)

Aprovat provisionalment pel Ple (13/07/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (29/09/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5766 de 30/11/10


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat