Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació del Pla Especial de protecció del paisatge i de la vegetació de la Vall de Sant Daniel. Mirador de la O

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010001105

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-162

Aprovat inicialment pel Ple (09/02/10)

Aprovat provisionalment pel Ple (19/10/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (22/12/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5828 de 01/03/11© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat