Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes d'expropiació

Relació de béns i drets afectats d'expropiació per a l'execució del Projecte del Pont del Ter, a Girona

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009009789

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-130

Aprovat definitivament pel Ple (08/09/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5468 de 21/09/09

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 180 de 18/09/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat