Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Modificació Pla Parcial Mas Quintana

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009013321

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-61

Aprovat inicialment pel Ple (12/01/10)

Aprovat definitivament pel Ple (13/04/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5613 de 22/04/10

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 84 de 04/05/10


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat