Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de protecció del patrimoni. Incorporació d'edificis i elements arquitectònics - Annex 2 Elements

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007000989

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-68

Aprovat inicialment pel Ple (08/05/07)

Aprovat provisionalment pel Ple (23/07/07)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (26/09/07)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5013 de 21/11/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat