Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial per l'ordenació de volums dels equipaments públics i criteris d'adequació i restauració del sistema de parc fluvial i deveses de la Creueta

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008000173

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-139

Aprovat inicialment pel Ple (15/01/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/03/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (09/04/08)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5739 de 21/10/10

Text Refós aprovat pel Ple en sessió del dia 11/05/2010.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat