Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de millora urbana per l'accessibilitat als blocs del grup Vilaroja

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009012972

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-160

Aprovat inicialment pel Ple (10/11/09)

Aprovat definitivament pel Ple (09/02/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5571 de 19/02/2010

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 36 de 23/02/2010© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat