Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial urbanístic C/ Tambor Ansó, 36.

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009008453

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-157

Aprovat inicialment pel Ple (08/09/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/01/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (12/03/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5760 de 22/11/10

Text Refós aprovat pel Ple en sessió del dia 14/06/10. La CTU dóna conformitat al TR, en sessió del dia 29/09/10.


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat