Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 18 - Incorporació d'edificis inclosos en el Pla Especial del Catàleg

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007003359

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-106

Aprovat inicialment pel Ple (13/05/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (09/09/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (05/11/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5313 de 6/02/09


SITUACIÓ I ÀMBIT:   A  |  B  |  C  |  D  |  E

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat