Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació Puntual fitxa 28 del Catàleg del Pla Especial de protecció del paisatge i vegetació característiques de la Vall de Sant Daniel

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009010623

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-161

Aprovat inicialment pel Ple (08/09/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/01/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (12/03/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5782 de 24/12/10

Text Refós aprovat pel Ple en sessió del 14/06/10. La CTU dóna conformitat al TR en sessió del 29/09/10.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat