Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 12: a) PA-97 Pujada Sant Feliu I, b) PA-98 Pujada Sant Feliu II, c) PA-99 Torre Bosch Monar.

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006501

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-099

Acord sotmetre novament a informació pública. Aprovat pel Ple (14/07/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (15/12/09)

Aprovat definitivament pel Conseller (17/11/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5767 de 1/12/10

2n Text Refós verificat pel Ple en sessió del dia 14/09/2010 (incorporant les prescripcions imposades per acord de la CTU en sessió del dia 02/06/2010).© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat