Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

PE de desplegament de la MPGOU 35 - Xalet Tarrús (execució sentència 537/07 de 12/07/07): Ordenació detallada i adaptació de les condicions de protecció de la fitxa R-18 del PE de Protecció del Patrimoni

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009009028

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-158

Aprovat inicialment pel Ple (14/07/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (13/10/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (04/11/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5527 de 16/12/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat