Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del PGOU núm. 34, Sector Montessori-Palau

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009004935

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-123

Aprovat avanç pel Ple (12/05/09)

Aprovat inicialment pel Ple (10/11/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/05/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (21/07/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5811 de 04/02/11© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat