Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació puntual del Pla Especial de protecció del patrimoni per incorporació d'edificis

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007000989

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-068

Aprovat provisionalment pel Ple (09/09/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (05/11/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5313 de 6-02-09


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria

PLÀNOLS:

Fitxes


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat