Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Mas Quintana

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2000002617

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-052

Aprovat inicialment pel Ple (07/11/00)

Aprovat provisionalment pel Ple (22/12/00)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (31/01/01)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 3638 de 17/05/02© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat