Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial Plaça de Sant Agustí

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-049

Aprovat inicialment pel Ple (28/11/89)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/01/90)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (21/02/90)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 1328 de 08/08/90© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat