Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de protecció del paisatge, vegetació característica i millora del medi urbà Vall de Sant Daniel

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-013

Aprovat inicialment pel Ple (09/10/84)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/02/85)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (16/07/85)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 592 de 25/09/85

Publicació definitiva en el BOP núm. 114 de 21/09/85© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat