Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de protecció de les ribes del Ter

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-057

Aprovat inicialment pel Ple (28/07/92)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/05/93)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (07/06/95)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 2079 de 24/07/95© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat