Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial Grup d'Habitatges Sant Narcís

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-058

Aprovat inicialment pel Ple (14/07/92)

Aprovat provisionalment pel Ple (09/02/93)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (21/04/93)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 1756 de 11/06/93© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat