Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Modificació del projecte de reparcel·lació del sector Accés Nord

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009004541

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-128

Aprovat inicialment pel Ple (14/04/09)

Aprovat definitivament pel Ple (14/07/09)

Publicació definitiva en el BOP núm. 139 de 22/07/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat