Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial Torre Rafaela - Mas Quintana

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008003829

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-145

Aprovat inicialment pel Ple (08/04/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (09/09/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (05/11/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5319 de 16/02/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat