Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana del Sector P-14 La Presó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009003102

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-155

Aprovat inicialment pel Ple (14/04/09)

Aprovat definitivament pel Ple (15/12/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5536 de 30/12/09

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 246 de 24/12/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat