Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 31 - PMU 14 La Presó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009003108

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-122

Aprovat inicialment pel Ple (14/04/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (09/06/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (15/07/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5477 de 05/10/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat