Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial per a la ubicació d'un dipòsit regulador a Palau-Montilivi

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009004594

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-156

Aprovat avanç pel Ple (14/04/09)

Aprovat inicialment pel Ple (13/10/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/01/10)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (11/02/10)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5604 de 09/04/10© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat