Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de Can Ferriol que defineix la reforma d'un habitatge aïllat per turisme rural

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009002809

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-154

Aprovat inicialment pel Ple (10/03/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/07/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (30/09/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5733 de 13/10/10

Text refós aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 13/04/2010.© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat