Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 30 - Equipament docent sector Devesa

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009001576

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-121

Aprovat inicialment pel Ple (10/02/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/04/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (17/06/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5434 de 03/08/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat