Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Minuta del projecte de reparcel·lació voluntària del PA-103 Equipament comercial

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008011289

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-126

Aprovat inicialment pel Ple (14/10/08)

Aprovat definitivament pel Ple (16/12/08)

Publicació definitiva en el BOP núm. 247 de 24/12/08


SITUACIÓ I ÀMBIT:   A  |  B  |  C

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat