Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana del Sector P-10 Casernes

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008012443

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-153

Aprovat definitivament pel Ple (13/01/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5301 de 21/01/09

Publicació definitiva en el BOP núm. 14 de 22/01/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat