Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Iniciar expedient de reparcel·lació UA Can Turon

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001499

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-081

Aprovat inicialment pel Ple (30/04/03)

Aprovat definitivament pel Ple (04/05/04)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 92 de 13/05/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat