Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació PA 20 carrer Montbó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008000170

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-122

Aprovat inicialment pel Ple (15/12/09)

Aprovat definitivament pel Ple (09/03/10)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 63 de 01/04/10© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat