Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 27 - Carrer les Serres

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008009887

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-116

Aprovat inicialment pel Ple (09/10/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/11/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (10/12/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5337 de 12/03/2009


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat