Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació del Sector parador del Güell

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004003457

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-096

Aprovat inicialment pel Ple (06/07/04)

Aprovat definitivament pel Ple (09/11/04)

Publicació definitiva en el BOP núm. 226 de 24/11/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat