Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA 04 Port Lligat

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004002210

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-095

Aprovat inicialment pel Ple (01/06/04)

Aprovat definitivament pel Ple (27/07/04)

Publicació definitiva en el BOP núm. 151 de 06/08/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat