Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Modificació Pla Parcial sector accés nord

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008009890

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-060

Aprovat inicialment pel Ple (09/09/08)

Aprovat definitivament pel Ple (10/02/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5322 de 19/02/09

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 34 de 19/02/09© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat