Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària UA-27 Galligans

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008000981

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-123

Aprovat definitivament pel Ple (08/04/08)

Publicació definitiva en el BOP núm. 78 de 22/04/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat