Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA-60 Baldiri Reixach - Torroella

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007009729

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-120

Aprovat inicialment pel Ple (13/11/07)

Aprovat definitivament pel Ple (12/02/08)

Publicació definitiva en el BOP núm. 38 de 22/02/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat