Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA-74 Mas Gri

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005001726

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-104

Aprovat definitivament pel Ple (15/01/08)

Publicació definitiva en el BOP núm. 16 de 23/01/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat