Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d'Actuació 101 - Pont de la Barca / Fontajau

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007007637

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-119

Aprovat inicialment pel Ple (18/09/07)

Aprovat definitivament pel Ple (13/11/07)

Publicació definitiva en el BOP núm. 226 de 21/11/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat