Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Modificació del projecte de reparcel·lació del sector Mas Marroc

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005009051

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-110

Aprovat definitivament pel Ple (06/03/07)

Publicació definitiva en el BOP núm. 52 de 14/03/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat