Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària de la UA 21 Plaça de Braus

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006003293

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-111

Aprovat definitivament pel Ple (06/06/06)

Publicació definitiva en el BOP núm. 113 de 14/06/06© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat