Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de Reparcel·lació del sector Accés Nord en la seva modalitat de cooperació

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004006566

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-099

Aprovat definitivament pel Ple (12/09/06)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 182 de 22/09/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat