Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial urbanístic d'instal·lació d'un Parc fotovoltaic a Taialà

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007005133

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-134

Aprovat inicialment pel Ple (13/05/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (09/09/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (05/11/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5269 de 1/12/08


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat