Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de la reparcel·lació UA 02 Vicenç Bou

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004000306

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-090

Aprovat definitivament pel Ple (13/09/05)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 181 de 21/09/05© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat