Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA 79 Mas Palahí

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004006568

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-101

Aprovat definitivament pel Ple (01/03/05)

Publicació definitiva en el BOP núm. 46 de 08/03/05© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat