Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació voluntària del Sector Torre de Taialà

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004006124

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-098

Aprovat definitivament pel Ple (11/01/05)

Publicació definitiva en el BOP núm. 14 de 21/01/05© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat